Foto: Mať Ka

Mesto Žilina pozýva obyvateľov Hájika na stretnutie a prezentáciu systému regulácie statickej dopravy

Mesto Žilina pozýva obyvateľov Hájika na prezentáciu systému regulácie statickej dopravy na Vašom sídlisku. Stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 16. mája 𝗼 𝟭𝟲.𝟯𝟬 𝗵𝗼𝗱. v priestoroch Základnej školy na Námestí mladosti 1 – vstup cez bočný vchod pri knižnici.

Cieľom stretnutia je oboznámiť obyvateľov sídliska Hájik s novými pravidlami parkovania.

Foto: Peter Čerňan

Podobné príspevky