Foto: Mesto Žilina

Správu a údržbu mestskej zelene prebrali vlastné Technické služby mesta Žilina

V Žiline sa začína s kosením verejnej zelene 𝟮𝟮. 𝗮𝗽𝗿𝗶́𝗹𝗮. Po novom bude úpravu a čistenie trávnikov zabezpečovať spoločnosť Technické služby mesta Žilina.

V teréne bude 13 traktorových kosačiek a dostatočný počet ručných koscov využívajúcich rotačné kosačky a krovinorezy. Radnica si od tejto zmeny sľubuje väčšiu efektivitu a zníženie nákladov.

Spoločnosť Technické služby mesta Žilina, s. r. o. vznikla v roku 2021 s cieľom postupného prevzatia a zabezpečenia činností súvisiacich s údržbou verejného priestoru, pričom postupne nahrádza služby externých dodávateľov.

Technické služby aktuálne zabezpečujú 💡 správu verejného osvetlenia, údržbu a opravy športovísk, detských ihrísk, mestského mobiliáru, fontán, vývoz odpadu z malých smetných nádob, drobné stavebné práce a 🛠️ jednoduché operatívne činnosti ako čistenie či manipulačné práce.

Podobné príspevky