Presne 16. marca 1713 sa začal prvý deň súdu so zbojníckym kapitánom Jurajom Jánošikom. Navštívte expozíciu v múzeu Janka Kráľa

Dnes je to presne 310 rokov 𝙤𝙙 𝙥𝙧𝙫𝙚́𝙝𝙤 𝙙𝙣̌𝙖 𝙨𝙪́𝙙𝙪 𝙯𝙗𝙤𝙟𝙣𝙞́𝙘𝙠𝙚𝙝𝙤 𝙠𝙖𝙥𝙞𝙩𝙖́𝙣𝙖 𝙅𝙪𝙧𝙖𝙟𝙖 𝙅𝙖́𝙣𝙤𝙨̌𝙞́𝙠𝙖 .  Vykonával ho stoličný súd práve

Celý článok