V Žiline pokračujú párovaním smetných nádob rodinných domov v Bánovej a v Závodí

Bánová: 22. – 24. apríl Závodie: 24. – 29. apríl Obyvateľov 𝗿𝗼𝗱𝗶𝗻𝗻𝘆́𝗰𝗵 𝗱𝗼𝗺𝗼𝘃 v uvedených lokalitách žiadame, aby vo vypísanom termíne ponechali svoje zberné nádoby na komunálny odpad vo verejnom priestranstve až 𝗱𝗼 𝟭𝟵-𝘁𝗲𝗷 𝗵𝗼𝗱𝗶𝗻𝘆, nakoľko bude prebiehať evidencia zberných nádob poverenými pracovníkmi, za účelom ich priradenia k jednotlivým rodinným domom. Zároveň prosíme, aby ste […]

Žilina sa zapája do súťaže Do práce na bicykli aj tento rok, zámerom je motivovať obyvateľov k využívaniu alternatívnych spôsobov dopravy

Žilina sa aj v tomto roku opäť rozhodla zúčastniť národnej kampane Do práce na bicykli. Projekt chce motivovať obyvateľov k častejšiemu využívaniu iných alternatív nielen na presun do práce, ale tiež povzbudiť samosprávy ku skvalitňovaniu podmienok pre ekologickejšie druhy dopravy v meste. Do obľúbenej súťaže sa každoročne zapájajú tisícky Slovákov, výnimkou nie sú ani Žilinčania. „Mesto dlhodobo podporuje […]

Deň bezpečnej ulice na ZŠ s MŠ sv. Gorazda

Útvar hlavného architekta (ÚHA) mesta Žilina v týchto mesiacoch pracuje na projekte s názvom Bezpečné ulice, vďaka ktorému chce vytvoriť inkluzívne prostredie a zvýšiť bezpečnosť pohybu detí nielen v okolí škôl. Deti pre svoj zdravý vývoj potrebujú pohyb a určitú mieru slobody, vďaka ktorej sa učia zodpovednosti a nezávislosti. Pohybujú sa však v silne motorizovanom prostredí a automobilová doprava je nadradená ostatným spôsobom […]

Študenti si na ŽilinaMUN 2024 vyskúšali modelové zasadnutie OSN

Počas dní 11. – 13. apríla sa na Mestskom úrade v Žiline uskutočnil každoročne očakávaný ŽilinaMUN, modelové zasadnutie Organizácie Spojených národov, organizovaný učiteľmi a žiakmi Gymnázia Bilingválneho Žilina. Päť výborov, z ktorých tri sú vedené v angličtine, jeden v španielčine a jeden vo francúzštine, simulovali počas týchto dní riešenie svetových problémov. Študenti, alebo aj „delegáti“, zastupovali názory vybranej krajiny v debatách o svetovom mieri, […]

Materské školy v Žiline budú otvorené aj cez letné prázdniny, časť bude otvorená v júli, druhá časť v auguste

Žilinské mestské materské školy budú počas prázdninových mesiacov fungovať ako každý rok v upravenom letnom režime. Časť z nich bude otvorená v júli, druhá časť v auguste. Napriek ich obmedzenému režimu sa však rodičia nemusia obávať. Vždy bude k dispozícii viacero predškolských zariadení, kam môžu svoje dieťa umiestniť. Prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina bude zabezpečovaná počas celých dvoch mesiacov […]

Radnica v Žiline vyzýva vlastníkov a užívateľov pôdy k jej pravidelnému koseniu

Mesto Žilina vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy a pozemkov so zeleňou k pravidelnému udržiavaniu trávnatých plôch kosením. Porušením týchto povinností sa vlastník alebo užívateľ pôdy dopúšťa porušenia zákona a hrozia mu sankcie. Na neudržiavanú lokalitu môže podať podnet ktorýkoľvek občan kompetentnému orgánu, ktorým je Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu v Žiline. Fyzickej osobe môže byť za priestupok […]

Samospráva v Žiline eviduje zvýšený záujem o materské školy, zápisy začínajú 14. mája

Zápis do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sa uskutoční v dňoch od 14. mája do 16. mája 2024. Presné podmienky prijatia sa zákonní zástupcovia detí dozvedia na webových stránkach a budovách materských škôl. Samospráva eviduje zvýšený záujem o materské školy, preto zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. „Týka sa to detí, […]

V Liptovskom Mikuláši hľadajú majiteľov komunitných záhrad, mesto zároveň ponúka svoje mestské priestranstvá na budovanie nových

Vlastnú mrkvu, paradajky alebo čerstvú pažítku si budú môcť vypestovať aj Mikulášania, ktorí bývajú v sídliskovom paneláku. Mesto rozbieha projekt komunitných záhrad, zamestnanci mestského úradu vytypovali mestské pozemky, na ktorých by mohli vzniknúť. Zároveň Mikulášania môžu radnicu požiadať aj o iné mestské priestranstvá, ktoré by chceli vo svojom voľnom čase obrábať. Či už za účelom […]