Foto: Mesto Žilina

Mesto Žilina má novú hlavnú kontrolórku ako sme Vás informovali v utorok. Dagmar Slepičková získala 14 hlasov

V utorok si poslanci na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve zvolili novú kontrolórku mesta. Stala sa ňou Dagmar Slepičková. Mestskí poslanci vyberali spomedzi štyroch kandidátov .

Novej kontrolórke želáme veľa úspechov. Zároveň sa chceme poďakovať bývalej kontrolórke Vlaste Grajciarovej za jej doterajšie pôsobenie. Prajeme jej zaslúžený oddych na dôchodku .

Úlohou hlavného kontrolóra je kontrola príjmov, výdavkov a nakladania s majetkom mesta. V rámci svojich kompetencii však tiež kontroluje vybavovanie sťažností, petícií či dodržiavanie interných predpisov.

„Úloha hlavného kontrolóra mesta je veľmi dôležitá a nesie so sebou veľkú dávku zodpovednosti. Aj preto sme sa rozhodli určiť deň konania volieb mimo riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať o týždeň. Hlasovanie o novom kontrolórovi by malo byť dôstojné, s patričnou úctou a vážnosťou. Ďakujem všetkým kandidátom, ktorí prejavili záujem o túto funkciu a blahoželám novozvolenej kontrolórke mesta,“ povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Ing. Dagmar Slepičkovej.

Osemnásť prítomných poslancov na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva vyberalo spomedzi štyroch kandidátov, pričom vedúca oddelenia rozpočtu a účtovníctva Mestského úradu v Žiline získala najväčšiu podporu. Vo funkcii nahradí dosluhujúcu kontrolórku Vlastu Grajciarovú od 15. augusta 2024.

Podobné príspevky