Foto: Mesto Žilina

V Žiline pokračujú párovaním smetných nádob rodinných domov v Bánovej a v Závodí

Bánová: 22. – 24. apríl

Závodie: 24. – 29. apríl

Obyvateľov 𝗿𝗼𝗱𝗶𝗻𝗻𝘆́𝗰𝗵 𝗱𝗼𝗺𝗼𝘃 v uvedených lokalitách žiadame, aby vo vypísanom termíne ponechali svoje zberné nádoby na komunálny odpad vo verejnom priestranstve až 𝗱𝗼 𝟭𝟵-𝘁𝗲𝗷 𝗵𝗼𝗱𝗶𝗻𝘆, nakoľko bude prebiehať evidencia zberných nádob poverenými pracovníkmi, za účelom ich priradenia k jednotlivým rodinným domom.

👀 Zároveň prosíme, aby ste nádobu pred rodinným domom umiestnili tak, aby bolo zrejmé, ku ktorej nehnuteľnosti patrí. Vítané je aj dočasné označenie nádoby súpisným číslom. V lokalitách, kde dochádza k zberu na tzv. „zberných miestach“, prosíme obyvateľov, aby nádobu nechali priamo pred svojím domom, nech vieme priradiť konkrétnu nádobu ku konkrétnemu domu. Ďakujeme za spoluprácu.

Práce sa vykonávajú s cieľom skvalitnenia a zefektívnenia odpadového hospodárstva.

Podobné príspevky