Foto: Mesto Žilina

Mesto Žilina po rokoch obnovuje stravovacie zariadenia pre seniorov

Mesto zútulnilo jedálne pre seniorov a osoby so zdravotným znevýhodnením. Nové stoly a stoličky za 8 850 eur sme zakúpili do stravovacích zariadení na Námestí J. Borodáča, na Lichardovej ulici a A. Kmeťa. 🍛 Moderný nábytok priestory zjednotil, čo seniorom spríjemňuje čas strávený počas stolovania.

Mesto projekt zrealizovalo vďaka finančnej podpore Centra pre filantropiu n. o. a firmy TIPSPORT SK, a. s.

Podobné príspevky