Text a foto: Mgr. Jozef Limánek

Správa Národného parku Malá Fatra zistila, že chráneného ponikleca je tento rok v Malej Fatre viac ako v minulosti

Na skalách a suchých stráňach tvorených rôznymi druhmi vápencov a dolomitov vieme už od začiatku marca cez apríl až do mája nájsť kvitnúť chránený kvet – poniklec.

Ich kvety bývajú ružovej až fialovej farby so žltým stredom. Na vhodných miestach tvoria populácie so stovkami až tisíckami jedincov. Tento rok predbežne vyzerá na poniklecový rok, teplá zima ich zobudila skôr a početnosť na sledovaných miestach je vyššia ako po iné roky.

V kompetenčnom území Správy NP Malá Fatra sa vyskytujú dva druhy:

  • poniklec slovenský (Pulsatilla slavica) s výskytom udávaným priamo v NP Malá Fatra, napríklad v NPR Tiesňavy, na Sokolí a Bobotách, na Veľkom Rozsutci, ale aj na vrchole Šípu nad Stankovanmi,
  • poniklec prostredný (Pulsatilla subslavicarastúci po obvode Rajeckej kotliny – Slnečné skaly, Súľovské vrchy, Strážovské vrchy, ale aj v Lúčanskej Malej Fatre. Predpokladá sa, že vznikol spontánnym krížením ponikleca slovenského s poniklecom prostredným v minulosti.

Oba druhy sú druhmi európskeho významu a západokarpatské endemity, teda druhy vyskytujúce sa iba v západnej časti karpatského oblúka, hlavne na Slovensku.

Text a foto: Mgr. Jozef Limánek

Podobné príspevky