Foto: Mesto Žilina

Mesto Žilina investovalo 1,5 milióna eur na realizáciu zelených opatrení

Za posledné 3 roky Žilina preinvestovala viac ako 1,5 milióna eur na realizáciu viacerých zelených opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov zmeny klímy.

Vďaka financiám z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu sa mestu podarilo vysadiť tisícky nových 𝘀𝘁𝗿𝗼𝗺𝗼𝘃, zrevitalizovať 𝗽𝗮𝗿𝗸𝘆 (Park sv. Juraja v Trnovom a parčík pred mestským úradom), vybudovať 𝘇𝗲𝗹𝗲𝗻𝘂́ 𝘀𝘁𝗿𝗲𝗰𝗵𝘂 na mestskom úrade, zaobstarať nákup 𝗲𝗹𝗲𝗸𝘁𝗿𝗼𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗼𝘃 na rozvážanie stravy pre seniorov či po celom meste osadiť 𝘇𝗯𝗲𝗿𝗻𝗲́ 𝗻𝗮́𝗱𝗼𝗯𝘆 na biologicky rozložiteľný odpad.

K zmierneniu klimatickej zmeny prispelo tiež 𝘇𝗻𝗼𝘃𝘂𝘃𝘆𝘀𝗮𝗱𝗲𝗻𝗶𝗲 časti 𝗹𝗲𝘀𝗮 v Zástraní a revitalizácia vybranej plochy v rámci Lesoparku Chrasť.

Podobné príspevky