Foto: Mesto Žilina

V sobotu 6. apríla sa opäť otvoria volebné miestnosti aj v Žiline, prezidentské voľby pokračujú druhým kolom

Voľby prezidenta Slovenskej republiky budú pokračovať posledným, druhým kolom, ktoré sa uskutoční v sobotu 6. apríla 2024. Volebné miestnosti v Žiline sa otvoria ráno o 7.00 hod. a zatvoria sa o 22.00 hod. Voliči, ktorí plánujú voliť mimo svojho volebného okrsku, môžu do 5. apríla požiadať o hlasovací preukaz.  

Samospráva zriadi 79 volebných okrskov. Ich zoznam spolu s adresou nájdu voliči kliknutím na tento odkaz. Samospráva eviduje 66 153 oprávnených voličov s trvalým pobytom v Žiline.

Pokiaľ sa z rôznych dôvodov nemôžu zúčastniť hlasovania vo svojom volebnom okrsku, môžu osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca požiadať o hlasovací preukaz priamo v klientskom centre Mestského úradu v Žiline na Námestí obetí komunizmu. 

Samospráva ho môže vydať najneskôr v piatok 5. apríla do 14.00 hod., potom už žiadosti nebudú akceptované. Mesto preto odporúča vybaviť si tento doklad v časovom predstihu.

Viac informácií nájdete TU.

Podobné príspevky