Ilustračná fotka. Mestský úrad v Žiline. Foto: Mesto Žilina

Mesto Žilina prichádza s novým systémom riešenia podnetov. Portál Odkaz pre starostu v Žiline končí

Cez portál Odkaz pre starostu samospráva evidovala v minulom roku 1 182 podnetov, čo predstavuje o 152 podnetov menej ako v roku 2022. Najčastejšie nahlasované podnety sa týkali zelene a životného prostredia, ciest a chodníkov, mestského mobiliáru a dopravného značenia. Od 1. februára mesto bude využívať vlastný elektronický systém evidovania podnetov od občanov.

Portál Odkaz pre starostu využíva žilinská radnica od roku 2019 ako prostriedok pre občanov, prostredníctvom ktorého majú možnosť nahlásiť podnety s cieľom prispieť ku skvalitneniu fungovania mesta. Za rok 2023 vyriešila samospráva 361 podnetov, v riešení ich eviduje 715, 101 bolo uzavretých a 5 je neriešených. Podnety sú po nahlásení zaevidované a priradené na jednotlivé odbory, ktoré sú zodpovedné za ich riešenie. Doba vyriešenia podnetu sa líši v závislosti od druhu podnetu, legislatívnych postupov, kapacitných a časových podmienok dodávateľov materiálov, poveternostných podmienok, ale aj finančných prostriedkov, ktoré má mesto pre konkrétne účely vyčlenené.

„V posledných rokoch zaznamenávame nárast počtu podnetov, ktoré prichádzajú či už prostredníctvom portálu Odkaz pre starostu, zo sociálnych sietí, od poslancov, z výborov mestských častí alebo sú to podnety smerované priamo na zamestnancov mestského úradu. Z dôvodu skvalitňovania a zefektívňovania spracovávania všetkých podnetov sme sa rozhodli zaviesť novú internú platformu s názvom Podnet pre mesto, prostredníctvom ktorej budú nahlasované všetky nápady a návrhy od občanov jednou cestou, aby sa predišlo duplicitným podnetom a v konečnom dôsledku sa tak skráti doba ich riešenia,“ upresnil primátor Peter Fiabáne.

Občan jednoducho nahlási podnet prostredníctvom webovej stránky mesta Žilina (horný panel „Podnet pre mesto“), kde vyplní základné informácie ako lokalita, názov, kategória, fotografia či kontaktné údaje. Po odoslaní podnetu obdrží automatickú odpoveď s potvrdením prijatia podnetu. Podľa zadelenej kategórie príde na príslušný odbor podnet, ktorý už má riešenie vo svojej kompetencii.

Verejnosť nebude mať možnosť dostať sa do databázy podnetov, prezerať alebo ich komentovať. Vďaka tomu však budú mať zamestnanci odborov viac času na riešenie nahlásených problémov namiesto vedenia priebežných diskusií a občan (zadávateľ) bude o postupe a výsledku informovaný.  Ide výlučne o interný systém, ktorý pomôže zamestnancom k lepšiemu prehľadu podnetov, znižovaniu duplicitných návrhov ako aj lepšej evidencií. Portál Odkaz pre starostu ukončí svoju činnosť v Žiline k 30. júnu 2024. Podnety, ktorých stav zostal „V riešení,“ budú premiestnené do nového systému.  

Podobné príspevky