Logo: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne hľadá vhodného kandidáta na pracovnú pozíciu projektový manažér

Názov pozície: Projektový manažér
Názov organizácie: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
Pracovná oblasť: verejná správa – oblasť kultúry
Miesto výkonu práce: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Bysterecká ul. 1263/55, 026 01
Dolný Kubín
Počet obsadzovaných miest: 1
Pracovný pomer: na 1 rok s možnosťou predĺženia
Druh pracovného úväzku: polovičný pracovný úväzok
Pracovný čas: 18,75 hodinový pracovný týždeň
Dátum nástupu: od 1. 10. 2023, príp. dohodou
Platové podmienky: od 500 € brutto mesačne (na základe Zákona č. 553/2003 Z. z.)
Zamestnanecké výhody, benefity:

 • stabilná verejná inštitúcia s bohatou históriou
 • možnosť osobného a profesijného rastu
 • pravidelná účasť na početných kultúrnych aktivitách
 • príležitosť spoluvytvárať kultúrno-spoločenské dianie v regióne
 • práca v dynamickom kreatívnom prostredí
 • stravné lístky
 • flexibilný pracovný čas
  Popis činnosti pracovného miesta:
 • zabezpečenie celého životného cyklu projektov regionálneho až nadnárodného charakteru:
  písanie, implementácia, uzavieranie aj vyhodnotenie
 • vyhľadávanie možností (spolu)financovania, prieskum aktuálnych aj nadchádzajúcich výziev
  v rôznych grantových schémach
 • tvorba a
 • koordinácia spolupráce s kolegami, partnermi, starostami obcí a organizáciami pôsobiacimi
  v rôznych oblastiach regionálneho a kultúrneho rozvoja
 • tvorivé nápady a riešenia projektových aktivít
 • pomoc pri riadení chodu kancelárie a každodennej administratívy
  POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA
  Stupeň vzdelania: vysokoškolské vzdelanie
  Preferovaný študijný odbor: manažment / projektový manažment

Požadovaná prax: preukázateľná skúsenosť s realizáciou projektov
Pozícia vhodná pre absolventa: len vo výnimočných prípadoch
Znalosť štátneho jazyka: vyžaduje sa
Profesionálne predpoklady:

 • aktívna znalosť v rôznych grantových schémach
 • komunikácia na vysokej úrovni
 • aktívna práca s PC
 • znalosť cudzích jazykov výhodou
  Osobnostné predpoklady:
 • odbornosť a profesionalita
 • flexibilita, trpezlivosť, odolnosť voči stresu
 • schopnosť paralelne realizovať viacero projektov a súčasne ich aj úspešne pouzatvárať
 • zmysel pre tímovú prácu a komunikáciu
 • bezúhonnosť
  Zoznam požadovaných dokumentov:
 • motivačný list
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • portfólio doterajšej projektovej činnosti – prehľad úspešných projektov
 • fotokópia dokladu o vzdelaní
  INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM MIESTE
  Dátum vyhlásenia výberového konania: 24. 8. 2023
  Termín na podanie žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi: do 24. 9. 2023
  Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi:
 • poštou na adresu: Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká ul. 1263/55, 026 01 Dolný Kubín
  a zároveň
 • emailom na adresu: riaditel@okstredisko.sk s predmetom v tvare „Projektový manažér –
  priezvisko“
  Spôsob vykonania výberového konania: osobný pohovor pred komisiou na základe doručených
  dokumentov
  Kontaktná osoba: Ján Šimko, MBA, riaditel@okstredisko.sk, 0905 214 757
  S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov, bude zamestnávateľ nakladať v
  súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podobné príspevky