Foto: Štátna ochrana prírody SR

Zásahový tím medveďa hnedého útočiaceho v L. Mikuláši odstrelil

Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky včera 26. marca vo večerných hodinách po dôkladnej identifikácii usmrtil problémového jedinca medveďa hnedého, ktorý nedávno útočil na obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš. K eliminácii 3 ročnej samice s váhou takmer 70 kg došlo v lokalite medzi obcami Iľanovo a Závažná Poruba, v okrese Liptovský Mikuláš.

Útočiaci jedinec bol počas včerajšej nočnej hliadky presne identifikovaný na základe informácií špecializovaného softvéru, ktorý využívali hliadkujúce drony vybavené najnovšou technológiou, profesionálnou termovíziou a nočným videním. Najdôležitejšou úlohou zasahujúcich dronov bol zber dát a získanie a vyhotovenie dostatočne kvalitnej fotografickej a video dokumentácie.

Špeciálny softvér porovnával fotodokumentáciu útočiacej medvedice z Liptovského Mikuláša so snímkami, ktoré boli zhotovené počas viacerých sledovaní tohto jedinca. Drony vyhodnocujú fyziologické parametre sledovaného živočícha, čo umožnilo Zásahovému tímu ŠOP SR presnú identifikáciu a úspešnú elimináciu problémovej medvedice. Túto technológiu identifikácie využil Zásahový tím ŠOP SR po prvý krát.

Medvedica v nedeľu 17. marca vnikla do mesta Liptovský Mikuláš zo severnej strany, z oblasti Západných Tatier, konkrétne z lokality Nincov Háj. Počas nedele napadla v centre mesta 5 osôb vo veku od 10 do 72 rokov, pričom po preplávaní rieky Váh unikla do lokality medzi obcami Ploštín a Iľanovo. Následne po udalosti bol mestom zriadený krízový štáb.

S cieľom eliminovať útočiaceho medveďa a zabezpečiť bezpečnosť obyvateľstva, Zásahový tím ŠOP SR v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš a ďalšími bezpečnostnými zložkami a partnermi, vrátane Policajného zboru Slovenskej republiky, Mestskej polície Liptovský Mikuláš, členov Stráže prírody z Tatranského národného parku a Národného parku Nízke Tatry, ako aj zástupcov príslušných poľovníckych združení, organizovali v meste a jeho okolí 24 hodinové hliadky. Efektívna spolupráca všetkých zapojených zložiek je výsledkom nedávno publikovaného Manuálu pre ochranný odstrel medveďa hnedého v SR, ktorý ŠOP SR pripravila v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR na základe širokého konsenzu zapojených partnerov.

Zásahový tím ŠOP SR dnešným dňom o 18:00 ukončuje v predmetnom území 24 hodinové hliadkovanie. Život a pohyb v meste ako aj jeho okolí je bezpečný. Zásahový tím ŠOP SR je však pripravený v prípade potreby okamžite zasiahnuť a funguje v pohotovostnom režime na celom území Slovenska. ŠOP SR zároveň vyzýva obyvateľov, aby v prípade spozorovania medveďa v intraviláne alebo jeho bezprostrednej blízkosti, oznámili túto skutočnosť na existujúce čísla tiesňového volania 112, prípadne 158 a 155.

Podobné príspevky