Ilustračná fotka. Foto: Žilinský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj zverejnil výzvu obyvateľom Žilinského kraja

Jednou z priorít Žilinského samosprávneho kraja je zabezpečenie sociálnych služieb pre obyvateľov. V týchto dňoch kraj pokračuje v príprave Koncepcie rozvoja sociálnych služieb na roky 2024 až 2031, ktorá pomôže určiť priority na nasledujúce obdobie.

Aj preto sa žilinská župa rozhodla poznať Váš názor a Vašu skúsenosť.

Dotazník je určený každému obyvateľovi Žilinského kraja. Či už sociálnu službu využívate, alebo nevyužívate, prosíme, venujte nám minútku vyplnením priloženého dotazníka https://t.ly/4rIc5 .

Dotazník je anonymný a informácie, ktoré poskytnete pomôžu k adresnejšiemu a lepšeniu nastaveniu sociálnych služieb v našom kraji.

Podobné príspevky