Foto: Mesto Liptovský Mikuláš

Štátna ochrana prírody SR ubezpečuje obyvateľov Liptova, že po nedeľnom útoku medveďa v centre mesta je situácia plne pod kontrolou.

ŠOP SR ubezpečuje obyvateľov Mesto Liptovský Mikuláš, ako aj priľahlých obcí, že po nedeľnom útoku medveďa v centre mesta je situácia plne pod kontrolou. Zásahový tím v spolupráci s ostatnými bezpečnostnými zložkami, vrátane Policajného zboru Slovenskej republiky ako aj Mestskej polície LM, organizuje 24 hodinové hliadky.

Denne je tak v terénne niekoľko pohotovostných hliadok, ktoré sú v prípade potreby schopné okamžite a operatívne zasiahnuť. Hliadky sú lokalizované tak v okolí obytných zón, pred vstupom do intravilánu, ako aj na všetkých miestach, kde by sa medveď mohol pohybovať.

Po nedeľnom útoku zároveň ŠOP SR inštalovala na vybraných miestach fotopasce, ktoré slúžia na lokalizáciu pohybu medveďa. Hlavným cieľom je v prvom rade zabezpečenie bezpečnosti miestneho obyvateľstva, ich zdravia a majetku a zamedzenie návratu problémového jedinca do intravilánu. Samotná eliminácia tohto medveďa však závisí od množstva faktorov a následný postup bude zriadený Krízový štáb priebežne vyhodnocovať.

Podobné príspevky