Foto: ŽSK

Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová bola na kontrolnom dni na Spojenej škole v Žiline-Bytčici

Počas včerajšej návštevy školy bola E. Jurinová skontrolovať postup rekonštrukčných prác na spojenej škole, ktorá sa pripravuje na presun školy zo Sasinkovej. V rámci praktického vyučovania ich realizujú študenti SOŠ stavebná Žilina, ktorým to ide naozaj od ruky.

Momentálne prebieha rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení, no moji kolegovia na Úrade ŽSK už usilovne pracujú na príprave projektovej dokumentácie k odkanalizovaniu objektu školy a aj na projektovom zámere k celkovej rekonštrukcii školy.

Podľa Eriky Jurinovej:“ k naplneniu našich predstáv vedie ešte dlhá cesta, no výsledok bude určite stáť za to.“

Foto: ŽSK

Podobné príspevky