Foto: Žilinský Samosprávny Kraj

V centre sociálnych služieb Orava v Tvrdošíne bol uvedený do prevádzky nový výťah

V budove nášho Centra sociálnych služieb ORAVA v Tvrdošíne bol uvedený do prevádzky nový výťah.

Prostredníctvom vybudovania výťahu sa zlepšila kvalita poskytovanej sociálnej služby zabezpečením prístupu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu do suterénu zariadenia sociálnych služieb, kde sa nachádzajú miestnosti oddychovej, záujmovej a terapeutickej činnosti pre prijímateľov sociálnej služby.

Celková preinvestovaná suma bola vo výške 35 188,80 eur, z toho 30-tisíc eur bola poskytnutá dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2023 pre oblasť „Oprava, rekonštrukcia a modernizácia budov a infraštruktúry obce a mesta“.

Zostatok bol spolufinancovaný z vlastných finančných prostriedkov Centra sociálnych služieb ORAVA.

Foto: ŽSK kraj

Podobné príspevky