Ilustračná fotka. Mestský úrad v Žiline. Foto: Mesto Žilina

Žilinská domácnosť si po novom priplatí na dani z nehnuteľností, pri 2-izbovom byte tak zaplatí približne 80 eur

Mesto Žilina zvýši v roku 2024 dane z nehnuteľností a daň za psa, čo má priniesť do rozpočtu mesta päť miliónov eur. Príjem z daní z nehnuteľností má priniesť do budúcoročného rozpočtu celkovo 16,8 milióna eur a daň za psa celkovo 76.000 eur. Po utorkovom rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ) o tom informoval primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Podotkol, že mestu v rozpočte na rok 2024 chýbalo asi 10 miliónov eur. „Zhruba štyri milióny eur sme vyriešili ďalšími úspornými opatreniami a od ľudí pýtame do rozpočtu ďalších zhruba šesť miliónov eur, ak rátame s úpravou aj ďalších poplatkov, ktoré sa dnes schválili. Pokiaľ nám ďalšie opatrenia vlády neskomplikujú situáciu, vieme s touto sumou hospodáriť tak, že základné služby vieme zachovať na tohtoročnej úrovni,“ povedal Fiabáne.

V schválenom návrhu sú nové sadzby rozdelené v závislosti od typu nehnuteľnosti a lokality do troch zón, pričom v každej z nich by bolo zvýšenie dane individuálne. „Najvyššie sadzby 1,2 eura/m2 budú mať nehnuteľnosti v Zóne 1, napríklad stavby na bývanie v katastrálnom území Žilina. Naopak, najnižšie sadzby 1,00 €/m2 sú určené pre nehnuteľnosti v Zóne 3, napríklad stavby na bývanie v katastrálnych územiach Brodno, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilinská Lehota,“ konkretizuje schválený návrh.

Sadzba dane pre byty bude rozdelená do dvoch zón, kde najvyššia ročná sadzba bude platiť pre katastrálne územie Žilina a Závodie vo výške 1,20 €/m2. Pre zvyšné lokality bude uplatnená jednotná sadzba 1,10 €/m2. Pri priemernom 2-izbovom byte na sídlisku o výmere 67 metrov štvorcových tak domácnosť bez možnosti uplatnenia zníženia daňovej povinnosti bude musieť zaplatiť približne 80 eur.

Zníženie daňovej povinnosti vo výške 40 % bude platiť pre stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 64 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. Pôvodný návrh úľav bol na rokovaní mestského zastupiteľstva upravený, poslanci tak vyhoveli návrhu komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej.

Priplatia si aj vlastníci tých nehnuteľností, ktoré sa využívajú na zárobkovú činnosť, skladovanie alebo administratívu. Pôvodná výška sadzby pre tieto nehnuteľností pre právnické osoby ako i fyzické osoby predstavovala 5,00 €/m2, po schválenom návrhu to bude predstavovať od 6,00 do 6,50 €/m2 v závislosti od zóny.

Priznanie k dani z nehnuteľností majú povinnosť podať len tie fyzické a právnické osoby, ktoré sa stali v priebehu roku 2023 vlastníkmi, správcami, nájomcami alebo užívateľmi nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane alebo tí, ktorí predali alebo darovali nehnuteľnosť alebo nastala iná zmena v roku 2023.

Sadzba pri dani za psa zostáva rovnaká pre byty (40 €) a objekty na podnikanie, mení sa iba pri rodinných domoch z 5 € na 10 € za jedného psa a kalendárny rok. Plné znenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktoré bolo schvaľované na mestskom zastupiteľstve 12. decembra 2023 nájdete TU.

Poslanec Vladimír Randa z klubu Za naše mesto zdôraznil, že nemôže súhlasiť s rozdielnymi daňovými sadzbami v rôznych častiach mesta. „Doteraz boli rovnaké a myslím si, že mestské časti sú často porovnateľné minimálne medzi sebou. Ak sa nebavíme o centre mesta. Navýšenie je veľmi skokové. Určite sme boli ochotní uvažovať o postupnom navýšení. Bohužiaľ, táto diskusia sa neuskutočnila, a tým pádom akceptujeme to, čo schválilo zastupiteľstvo,“ uviedol.

Nový sadzobník určuje pri viacpodlažných stavbách poplatok 0,10 eura za štvorcový meter (m2) za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia vo všetkých zónach. „Úľavy z dane z nehnuteľností budú po novom platiť pre seniorov nad 64 rokov, zdravotne ťažko postihnuté osoby a osoby v hmotnej núdzi. Pri rodinných domoch a bytoch budú mať tieto skupiny obyvateľov daň z nehnuteľnosti nižšiu o 40 percent z výšky dane,“ dodal vedúci ekonomického odboru Mestského úradu (MsÚ) v Žiline Pavol Vaščák s tým, že poslanci schválením úľav vyhoveli návrhu komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej.

Podobné príspevky