Dušičky prebiehajú od víkendu, dnes vo Sviatok všetkých svätých bude posledný deň zvýšených návštev cintorínov v tomto roku

Všetkých 17 cintorínov je pre návštevníkov otvorených nepretržite.

Častejšie dopĺňame vodu a odvážame komunálny odpad.

Na Novom cintoríne a na cintoríne v Závodí budú umiestnené aj mobilné toalety.

Mestská polícia zvýšila dohľad v okolí cintorínov.

1. novembra bude zabezpečená mimoriadna preprava 𝐌𝐇𝐃 z centra mesta na Starý aj Nový cintorín 𝐩𝐨 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐞 𝐥𝐢𝐧𝐤𝐲 𝐜̌. 𝟑𝟏 a rovnako zo sídlisk Vlčince, Solinky, Hliny 𝐩𝐨 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐞 𝐥𝐢𝐧𝐤𝐲 𝐜̌. 𝟏 so zachádzaním na Nový cintorín, Krematórium.

Taktiež všetky 𝐬𝐩𝐨𝐣𝐞 𝐥𝐢𝐧𝐤𝐲 𝐜̌. 𝟐𝟏 budú predĺžené na konečnú zastávku Bánová, Colnica, s cieľom obslúžiť aj cintorín v Bánovej.

Foto: M. Gjer

Podobné príspevky