Foto: Mesto Žilina

Obyvatelia sídliska Hájik v Žiline majú možnosť prejaviť názor na vzhľad vnútrobloku ul. Generála Lannuriena, ktorý bude v pláne rekonštrukcie

Mesto Žilina pripravilo prieskum verejnej mienky o budúcej rekonštrukcii vnútrobloku ul. Generála Lannuriena.

Pripravený je pre vás prieskum verejnej mienky ohľadom rekonštrukcie vnútrobloku ul. Generála Lannuriena. Mesto ukončilo práce na projekte v novembri 2021.

Mesto zaujíma, ako hodnotíte modernizáciu tohto priestoru vy. Chcú vytvárať nové veci k spokojnosti občanov, preto máte jedinečnú možnosť vyjadriť sa, ak vyplníte krátky dotazník. Prieskum môžete vyplniť do 4. decembra.

👉Odkaz na prieskum: lnk.sk/kuzm

Podobné príspevky