Na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Žiline pokračujú stavebné práce, kde Žilinský samosprávny kraj realizuje komplexnú rekonštrukciu

Stredná odborná škola elektrotechnická v Žiline, ktorá je aj Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre elektrotechniku, prechádza komplexnou rekonštrukciou.

Škola pristúpila k zatepleniu fasády, natiahnutiu novej omietky, maľovaniu a realizované budú ďalšie opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti.

V rámci stavebných prác sa vytvorí 16 nových odborných učební, pribudne priestor odbornej knižnice – študovne a súčasťou je aj debarierizácia školy, nový výťah, exteriérová rampa či hygienické zázemie pre imobilných. Na prízemí je navrhnutý nový priestor recepcie a upravená administratívna časť.

Náklady na realizáciu stavebných úprav sú viac ako 2,8 milióna eur.

Projekt je spolufinancovaný z operačného programu IROP.

Podobné príspevky