Foto: Polícia Žilinský kraj\Facebook.com

Pod Strečnom sa bude opäť pracovať

Upozorňujeme širokú verejnosť na obmedzenie v doprave:

Strečno, cesta I/18 – km 471,000 – 473,000 v smere Žilina – Martin.

Kedy: od večera 2. októbra do 12. decembra 2023

Dôvod: čistenie záchytných sietí a zariadení zabraňujúcich padaniu skál.

Polícia žiada účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť v tomto úseku, trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie dopravného značenia.

Podobné príspevky