Ilustračná snímka. Foto: VUC Žilina

Rozpočet Žilinského kraja sa zvýši v príjmovej časti o 3,172 mil. eur

V oblasti zdravotníctva sa zvyšuje rozpočet kapitálových výdavkov o 419.948 eur. V oblasti sociálneho zabezpečenia sa zvyšuje rozpočet kapitálových výdavkov o 72.208 eur.

Žilina 25. septembra (TASR) – Poslanci Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) schválili na pondelkovom rokovaní zvýšenie rozpočtu na rok 2023 v príjmovej časti o 3,172 milióna eur.

Podľa riaditeľky odboru ekonomického Úradu ŽSK Kataríny Gazdíkovej sa zvýši rozpočet bežných grantov a transferov o 1,319 milióna eur a kapitálové granty a transfery o sumu 1,986 milióna eur. Bežné výdavky sa zvýšia o 1,118 milióna eur a kapitálové výdavky o 2,054 milióna eur.

Doplnila, že najväčší objem vo výdavkovej časti rozpočtu je v kapitálovom rozpočte. „V oblasti dopravy vyčleňujeme výdavky vo výške 320.000 eur na obstaranie prístrojovej techniky pre údržbu ciest pre Správu ciest ŽSK. Zároveň budeme rekonštruovať cesty druhej triedy, tretej triedy a mostných objektov v celkovom objeme 614.781 eur z návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR,“ uviedla.

V oblasti zdravotníctva sa zvyšuje rozpočet kapitálových výdavkov o 419.948 eur. Finančné prostriedky sú určené pre Kysuckú nemocnicu v Čadci a Liptovskú nemocnicu v Liptovskom Mikuláši na stavebné úpravy v súvislosti s inštaláciou novo zakúpených CT prístrojov. Ďalej ide o prístrojové vybavenie pre jednotlivé nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK – pre Kysuckú nemocnicu v Čadci 41.500 eur, pre Dolnooravskú nemocnicu v Dolnom Kubíne 185.673 eur, pre Liptovskú nemocnicu v Liptovskom Mikuláši 57.240 eur a pre Hornooravskú nemocnicu v Trstenej 93.500 eur, konkretizovala Gazdíková.

V oblasti sociálneho zabezpečenia sa zvyšuje rozpočet kapitálových výdavkov o 72.208 eur. „Ide o sumu 69.700 eur, ktorú poskytlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rozvoja sociálnych služieb,“ dodala riaditeľka odboru ekonomického Úradu ŽSK.

Podobné príspevky