Foto: Mesto L. Mikuláš

V Liptovskom Mikuláši hľadajú majiteľov komunitných záhrad, mesto zároveň ponúka svoje mestské priestranstvá na budovanie nových

Vlastnú mrkvu, paradajky alebo čerstvú pažítku si budú môcť vypestovať aj Mikulášania, ktorí bývajú v sídliskovom paneláku. Mesto rozbieha projekt komunitných záhrad, zamestnanci mestského úradu vytypovali mestské pozemky, na ktorých by mohli vzniknúť. Zároveň Mikulášania môžu radnicu požiadať aj o iné mestské priestranstvá, ktoré by chceli vo svojom voľnom čase obrábať. Či už za účelom pestovania zeleniny alebo okrasných záhonov. Radnica navyše podporí každého pestovateľa záhradníckymi potrebami.

Vznik každej komunitnej záhrady radnica podporí aj darovaním záhradníckych potrieb, mesto tiež daruje kompost, pre okrasné záhony dodá sadenice a v prípade požiadavky pomôže aj s ich zalievaním.

„Ľudia z bytoviek zo všetkých častí Liptovského Mikuláša si vďaka tomuto modernému projektu môžu vypestovať zdravé potraviny alebo skrášliť okolie, v ktorom žijú. Ponúkame im štyri druhy komunitných záhrad, ktoré si môžu prenajať. Buď sú to záhrady určené na obhospodarovanie, okrasné záhrady pri vchodoch bytových domov alebo trávnaté plochy určené na kosenie,“ informoval primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.

Komunitné záhrady do miest prinášajú príjemnú zmenu, tento fenomén má nasledovateľov už na celom svete. Podporuje záujem obyvateľov o svoje sídlisko a mesto, ale tiež vplýva na dobré susedské vzťahy. Pre mnohých ľudí so sedavým zamestnaním je záhradkárčenie formou psychohygieny.

„Vybrali sme lokality v mestských častiach Palúdzka, Nábrežie, Podbreziny, Liptovská Ondrašová a Staré mesto, a očakávame iniciatívu aj zo strany samotných obyvateľov. Ponúkame im možnosť, aby sami navrhli priestory, ktoré by boli vhodné pre založenie komunitnej záhrady. Návrhy následne vyhodnotí pracovná skupina,“ priblížil vedúci odboru životného prostredia na mestskom úrade Gabriel Lengyel.

Celý proces je úplne jednoduchý, od domácej úrody delí záujemcov len jeden email. Mikulášania, ktorí chcú obrábať komunitnú záhradu, sa môžu prihlásiť do konca apríla na adresu g.lengyel@mikulas.sk.

Proces je jednoduchý, mesto podpíše s užívateľom komunitnej záhrady zmluvu o bezodplatnej výpožičke pozemku a žiadateľ si zadá, aký typ pracovných pomôcok by k pestovaniu potreboval. Tie mu radnica dodá a v priebehu mája si už bude môcť obrábať pôdu.

Jednou z možností, ako si ľudia môžu zveľadiť priestor okolo panelákov, je pravidelné kosenie trávnatých plôch.

„Verejné priestranstvá mesto kosí štyri alebo päťkrát za sezónu, ak niekto očakáva anglický trávnik a vyšší štandard, môže si tento priestor prenajať a starať sa oň rovnako, ako sa ostatní starajú napríklad o kvetinové záhony. My vieme odviezť pokosenú trávu. Záujemcovia nech sa hlásia emailom,“ vyzval Lengyel.

Verejné priestranstvá nadobudnú vďaka komunitným záhradám nový rozmer. Susedia s rovnakým nadšením a záľubou môžu využiť potenciál zanedbaného alebo nevyužívaného pozemku v okolí svojho paneláka a oživiť ho. V záhrade sa potom môžu stretávať, organizovať posedenia alebo pikniky a upevniť svoje susedské vzťahy.

Foto: Mesto L.M

Podobné príspevky