Foto: Žilinská univerzita

Na Žilinskej univerzite uskutočnili slávnostné otvorenie nového akademického roka pre takmer 8000 študentov

V pondelok 25. septembra sa na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA) uskutočnilo slávnostné otvorenie nového akademického roka pre takmer 8000 študentov. Za 70 rokov svojej existencie ju ukončilo 90 000 absolventov.

„Najväčšou výhodou zo sedemdesiatročnej histórie je, že sa naša Alma mater úspešne adaptovala na potreby súčasti. Vzdelávanie najmä mladej generácie je práca vo verejnom záujem. Prioritou zostáva spolupráca so štátnymi inštitúciami a praxou,“ povedal prof. Ing. Ján Čelko, CSc., rektor UNIZA.

Slávnostného otvorenia nového akademického roka sa v Aule DATALAN zúčastnil primátor mesta Žilina Peter Fiabáne. Atmosféru spríjemňoval kultúrny program, v ktorom sa predstavilo komorné zoskupenie mladých hudobníkov AdHoc Orchestra.

Za kvalitou vzdelávacej inštitúcie stoja predovšetkým ľudia. Pán rektor poďakoval všetkým svojím predchodcom, kolegom, učiteľom, zamestnancom i študentom, ktorí boli a sú pevnou súčasťou akademického života UNIZA. „Želám našej univerzite múdrosť, ktorá načrtne humánnejšie limity ľudského prežívania ponukou nových hodnôt, zmyslu života i orientáciou na takú kvalitu, ktorá bude zodpovedať potrebám človeka postmodernej spoločnosti,“ doplnil Ján Čelko, rektor UNIZA.

Mgr. Adriana Valentovičová
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

25092023 TS slavnostne otvorenie akademickeho roka na zilinskej univerzity v ziline 1
25092023 TS slavnostne otvorenie akademickeho roka na zilinskej univerzity v ziline 2
25092023 TS slavnostne otvorenie akademickeho roka na zilinskej univerzity v ziline 3

Podobné príspevky