V Liptovskom Mikuláši začali rekonštrukciu chodníka s dĺžkou 650 metrov

Počas niekoľkých týždňov opravia v L. Mikuláši celý úsek od garáží pri strednej autobusovej zastávke až po križovatku s cestou I/18. Na chodníku kompletne vymeníme asfalt, obrubníky a káblové vedenie verejného osvetlenia.

V tomto roku zrekonštruujeme aj ďalšie vysoko využívané chodníky v meste. Opravíme cestičky pre chodcov pri hlavnom ťahu v úseku od podchodu pri bývalom Maytexe po Rachmaninovo námestie v smere do mesta a od kruhového objazdu pri Jánošíku po diaľničný privádzač

Podobné príspevky