100 rokov ubehlo od spojenia Vrbice s Liptovským Mikulášom

Vrbica bola v 40. rokoch 19. storočia spoločne s Liptovským Svätým Mikulášom významným centrom národného hnutia Nebolo by tomu tak, keby generáciu slovenskej inteligencie neodchovali vynikajúci kňazi a učitelia najväčšej evanjelickej cirkevnej obce v hornom Uhorsku – cirkvi vrbicko-svätomikulášskej Ohniskom národnobuditeľských aktivít bol kostol a fara kňaza a národovca Michala Miloslava Hodžu. Šíril osvetu, vzdelanosť, podporoval národné podujatia, robil finančné zbierky, zakladal spolky miernosti a utváral cestu novému spisovnému jazyku.

👉Sté výročie pripojenia Vrbice k Liptovskému Svätému Mikulášu pripomína bannerová výstava na Ulici 1. mája, každý banner rozpráva iný príbeh z kapitol zaniknutého zemepanského mestečka.

Podobné príspevky