Foto: ŽSK

Dopravné obmedzenia na Orave medzi Zakamenným a Krušetnicou

Cestári opravujú úsek komunikácie medzi Zakamenným a Krušetnicou. Stavebno-technický stav komunikácie bol v nevyhovujúcom stave a vyžadoval rekonštrukciu v dĺžke 1213 m. Realizáciou navrhovaných prác sa predĺži životnosť konštrukcie vozovky, zlepší sa stavebno-technický stav a v neposlednom rade sa zvýši bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v danom úseku.

Podobné príspevky