Foto: pixabay.com

V Ružomberku v najbližšie dni energetici naplánovali viaceré odstávky dodávok elektrickej energie

Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD) oznamuje, že 𝙯 𝙙𝙤̂𝙫𝙤𝙙𝙪 𝙥𝙡𝙖́𝙣𝙤𝙫𝙖𝙣𝙮́𝙘𝙝 𝙥𝙧𝙖́𝙘 𝙣𝙖 𝙯𝙖𝙧𝙞𝙖𝙙𝙚𝙣𝙞𝙖𝙘𝙝 𝙙𝙞𝙨𝙩𝙧𝙞𝙗𝙪𝙘̌𝙣𝙚𝙟 𝙨𝙪́𝙨𝙩𝙖𝙫𝙮 bude prerušená dodávka elektrickej energie, a to:

Dňa 𝟮𝟲. 𝗮𝗽𝗿𝗶́𝗹𝗮 𝗼𝗱 𝟴.𝟯𝟬 𝗱𝗼 𝟭𝟲.𝟬𝟬 𝗵𝗼𝗱. na Ulici Dušana Makovického. Viac informácií: https://lnk.sk/rls9.

Dňa 𝟮𝟵. 𝗮𝗽𝗿𝗶́𝗹𝗮 𝗼𝗱 𝟴.𝟬𝟬 𝗵𝗼𝗱. na sídlisku Baničné (popisné čísla v odkaze) a na Uliciach Do Baničného, Do Dielca, Jelence, K. Krčméryho, K. Sidora, Plavisko a Sládkovičova (len popisné číslo 4261). Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je 12.30 hod. a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy. Viac informácií: https://lnk.sk/rouy.

Bližšie informácie nájdete na webe mesta v časti Najnovšie oznamy. Odporúčame si 🔎 𝒐𝒗𝒆𝒓𝒊𝒕̌ 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂́𝒄𝒊𝒖 𝒐 𝒑𝒓𝒆𝒓𝒖𝒔̌𝒆𝒏𝒊́ 𝒆𝒍𝒆𝒌𝒕𝒓𝒊𝒄𝒌𝒆𝒋 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆 v priložených dokumentoch (zobrazia sa po kliku na hypertextový odkaz) podľa vášho EIC kódu odberného miesta, ulice a popisného čísla alebo na overenie využite stránku SSD: www.SSD.sk v časti „Plánované odstávky“.

🖇️Pripomíname, že SSD ponúka aj 𝒎𝒐𝒛̌𝒏𝒐𝒔𝒕̌ 𝒃𝒆𝒛𝒑𝒍𝒂𝒕𝒏𝒚́𝒄𝒉 𝒐𝒛𝒏𝒂́𝒎𝒆𝒏𝒊́ 𝒐 𝒐𝒅𝒔𝒕𝒂́𝒗𝒌𝒆 𝒆𝒍𝒆𝒌𝒕𝒓𝒊𝒏𝒚. Stačí sa zaregistrovať na internetovej stránke www.ssd.sk v časti plánované odstávky. K registrácii je okrem kontaktných údajov potrebný EIC kód odberného miesta, ktorý sa nachádza na zmluve k dodávke elektriny, prípadne na faktúrach. SSD informuje o odstávke SMS správou alebo e-mailom v dostatočnom predstihu.

Podobné príspevky