Foto: Žilinský Samosprávny Kraj

V tomto roku sa uskutočnil už 19. ročník medzinárodnej súťaže Lidice pre 21. storočie, ktorý pre žiakov organizuje Památnik Lidice spoločne s ďalšími inštitúciami

Súťaž má dve kolá, okrem vypracovania vedomostných úloh si súťažiaci vyberajú jednu z daných tém a píšu stanovený literárny útvar.

Do súťaže sa zapojilo aj Gymnázium, Varšavská 1 v Žiline a 3 jeho študenti boli medzi ocenenými finalistami Adela Vrždáková zo sexty B, Helena Slocíková z kvinty A a Damian Lámoš zo sexty B.

Zároveň žilinské gymnázium sa medzi 123 zúčastnenými školami umiestnilo na 7. mieste ako najaktívnejšia škola zapojená do súťaže.

Víťazom blahoželáme k úspešnej reprezentácii školy a nášho kraja v medzinárodnej súťaži.

#zsk#zilinskykraj#zilinaregion

Podobné príspevky