Foto: Air - Transport Europe, letecká záchranná služba

Air – Transport Europe – letecká záchranná služba vykonala v priebehu troch dní až 44 leteckých zásahov

V priebehu posledných troch dní vzlietli posádky Air – Transport Europe zo svojich siedmich základní na Slovensku na pomoc celkovo 44 pacientom. Najviac práce mal počas týchto dní košický Krištof K04, ktorý si do svojej štatistiky pripísal 9 zásahov, k siedmim rôznym udalostiam leteli posádky zo základní v B. Bystrici, v Nitre a v Žiline. 6 záchranných letov uskutočnil popradský Krištof 03 a po 4 zásahy zrealizovali posádky v Bratislave a v Trenčíne.

Najčastejšie boli záchranári vyslaní na pomoc priamo do terénu k rôznym úrazom a pádom, kde pomáhali 12 zraneným, k pacientom s diagnózou akútny infarkt myokardu leteli 10-krát. Ďalej boli vyslaní k 7 dopravným nehodám, k pacientom s kolapsový stavom a stavom bezvedomia 3-krát. K pacientom, ktorí vyžadovali okamžitú resuscitáciu 4-krát, k pacientom s diagnózou cievna mozgová príhoda 3-krát, 4 pacienti vyžadovali prevoz do vyššieho zdravotníckeho zariadenia a jedného pacienta sme prevážali s popáleninami do špecializovanej kliniky…

Podobné príspevky