Foto: František Dokoupil

V Žiline otvorili jedinečné zážitkové centrum

V priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline sa včera slávnostne otvorilo nové zážitkové centrum na popularizáciu vedy a techniky Motio.

Deťom, žiakom a študentom v našom kraji umožní získať technické zručnosti a pochopiť vedecké princípy v niektorých technických oblastiach so zameraním na dopravu.

Cieľom centra je vzbudiť najmä u detí a mládeže záujem o vedu a techniku, podporiť ich logické myslenie a porozumenie fungovania sveta okolo nás.

Zážitkové centrum na popularizáciu vedy a techniky – Motio bude otvorené od mája 2024 pre žiakov základných a stredných škôl.

Po letných prázdninách sa otvorí aj počas víkendov soboty budú určené pre rodičov s deťmi, ale aj dospelých.

Organizované budú postupne taktiež súťaže, workshopy, či diskusie s vedcami. 👨‍🔬

Motio vzniklo na základe memoranda o spolupráci, ktoré v apríli minulého roku podpísala Žilinská univerzita v Žiline a Nadácia Kia Slovakia.

Viac foto https://t.ly/otqCF

Foto: František Dokoupil

Podobné príspevky