Ulica Za plavárňou v Žiline

Informujeme o uzávere ul. Za plavárňou v Žiline od 18. hodiny od dnes 19. apríla do 21. apríla

Mesto Žilina informuje o úplnej uzávere ul. Za plavárňou, ktorá bude trvať v termíne od 19. apríla od 18.00 hod. do 21. apríla 2024. Dôvodom uzávery je realizácia prípojky pre dažďovú kanalizáciu. V lokalite budú umiestnené dočasné dopravné značenie, ktorým budú vyznačené obchádzkové trasy.

Podobné príspevky