Foto: https://pixabay.com/

Materské školy v Žiline budú otvorené aj cez letné prázdniny, časť bude otvorená v júli, druhá časť v auguste

Žilinské mestské materské školy budú počas prázdninových mesiacov fungovať ako každý rok v upravenom letnom režime. Časť z nich bude otvorená v júli, druhá časť v auguste. Napriek ich obmedzenému režimu sa však rodičia nemusia obávať. Vždy bude k dispozícii viacero predškolských zariadení, kam môžu svoje dieťa umiestniť.

Prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina bude zabezpečovaná počas celých dvoch mesiacov letných prázdnin. Každá z 26 materských škôl bude otvorená na štyri týždne. Prvá skupina 15 škôlok otvára svoje brány v júli, zvyšných 11 materských škôl bude k dispozícii v auguste.

„Minimálny počet na uskutočnenie letnej prevádzky materskej školy je 10 detí. Ak sa tento počet neprihlási, škôlka bude zatvorená. Záujem je potrebné hlásiť u riaditeľa konkrétneho zariadenia. Ten rozhodne o kapacite, ktorú počas letných prázdnin poskytne, pričom bude prihliadať na čerpanie dovoleniek zamestnancov materskej školy,“ vysvetlila vedúca odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Žiline Monika Pastieriková.

Materskú školu budú môcť podľa jej slov navštevovať prioritne tie deti, ktoré boli v priebehu školského roka riadne zapísané. „Prevádzka každej materskej školy je cez leto vždy minimálne na tri týždne prerušená. Dôvodom je potreba dôkladného čistenia priestorov a dezinfekcia hračiek. Ukladá nám to § 150a zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon)“ doplnila M. Pastieriková.

Mesto vychádza rodičom v ústrety tým, že letnú prevádzku oznamuje v dostatočnom časovom predstihu, aby si mohli naplánovať dovolenku. Vyhláška prikazuje oznam zverejniť dva mesiace vopred. V súčasnosti navštevuje materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina 2 395 detí, z toho 808 predškolákov.

Rozdelenie materských škôl

1. skupina (01.07. – 31.07.2024)2. skupina (01.08. – 31.08.2024)
MŠ Andreja Kmeťa 15MŠ Bajzova 9
MŠ Cesta k vodojemu 386/4MŠ Čajakova 4A
MŠ Dedinská 1/1MŠ Gemerská 1772
MŠ Kultúrna 284MŠ Jarná 2602/7
MŠ Ku škôlke 196/11MŠ Limbová 26
MŠ Nám. J. Borodáča 6MŠ Nám. J. Borodáča 7
MŠ Predmestská 27MŠ Petzvalova 8
MŠ Rybné námestie 1/1MŠ Puškinova 3A
MŠ Študentská 15/3MŠ Stavbárska 4
MŠ pri ZŠ Brodňanská 110/17MŠ Suvorovova 2797/20
MŠ pri ZŠ Dolná Trnovská 36MŠ Trnavská 2993/21
MŠ pri ZŠ Do Stošky 5
MŠ pri ZŠ Gaštanová 56
MŠ pri ZŠ J. Závodského 16 
MŠ pri ZŠ Ul. sv. Gorazda 1 

Podobné príspevky