Ilustračná fotka. Liptovské múzeum v Ružomberku

Akvizícia Knižnice Liptovského múzea, zrekonštruovaný interiér jednej z najväčších odborných regionálnych knižníc poskytuje domov pre viac ako 23 000 výtlačkov.

Liptovské múzeum začiatkom roka predstavilo verejnosti vynovené priestory Knižnice Liptovského múzea, ktorá sa nachádza v sídelnej budove Liptovského múzea v Ružomberku. Zrekonštruovaný interiér jednej z najväčších odborných regionálnych knižníc poskytuje domov pre viac ako 23 000 výtlačkov.

Snahou pracovníkov Liptovského múzea je knižnú zbierku evidovať, ošetrovať a dopĺňať o nové tituly. V zmysle svojho poslania tak knižnica každoročne rozširuje svoju knižnú zbierku o tituly, ktoré pomáhajú odborným pracovníkom múzea aj verejnosti pri bádaní a rôznych výskumoch. Výnimkou nebol ani rok 2024, kedy do Knižnice Liptovského múzea pribudlo 25 titulov a päť predplatných historických a odborných magazínov.

Tohoročná akvizícia obsahuje publikácie o národopise a tradičných remeslách, akými sú korytárstvo, košikárstvo či rezbárstvo. Cennými titulmi sú monografia o rómskych kováčoch na Slovensku a o ornamentálnej tvorbe na našom území. V súvislosti s výskumom secesie na Liptove Knižnica Liptovského múzea zakúpila aj tituly venujúce sa secesii v architektúre a úžitkovom umení. V najnovšej akvizícii majú zastúpenie aj tituly venujúce sa výskumu národopisných dejín Slovenska. Medzi titulmi, ktoré získalo Liptovské múzeum v tomto roku sú nielen knižné zväzky ale predplatné viacerých odborných periodík, ktoré sú rovnako ako knihy prístupné verejnosti.

Projekt Akvizícia knižničného fondu pre Knižnicu Liptovského múzea podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia v sume 1 000€, spolufinancovanie zabezpečil Žilinský samosprávny kraj vo výške 125€.

Podobné príspevky