Foto: Mesto Liptovský Mikuláš

Moderný spôsob presádzania stromov špeciálnym strojom realizujú v Liptovskom Mikuláši

Trase budúceho cyklochodníka v Okoličnom stál v ceste tucet stromov. Mesto sa im rozhodlo dať druhú šancu, a tak namiesto výrubu ich dalo premiestniť.

Špeciálny stroj vybral zo zeme javory, brezy, smreky aj s koreňovým balom a presunul ich o niekoľko metrov vedľa ich doterajšieho miesta. Ďakujeme zamestnancom VPS-ky za koordináciu prác.

Foto: Mesto Liptovský Mikuláš

Podobné príspevky