Foto: Miroslava Dírerová

V Martine zmiznú všetky letné terasy, rozhodli o tom poslanci zastupiteľstva

Na Februárovom zastupiteľstve v Martine (29.2.2024) sa prijala zmena, ktorá znamená, že z centra mesta zmiznú takmer všetky letné terasy. Už si budete môcť sadnúť len na lavičku alebo na trávu.

Dôvodom je , že vedenie mesta neinformovalo o zmenách vo VZN 129 dostatočne a zaviedlo všetkých poslancov. Navyše vnorením zmeny VZN do ďalších 8 bodov majetkového bloku voviedlo všetkých do omylu a v dôvodovej správe ani náznakom (úplne neštandardne) nespomenulo drastické zvýšenie sadzieb pre letné terasy o 714%!!! (z 0,07 € na 0,50 € za m2) https://www.martin.sk/majetkovy%2Dblok/d-94986/p1=85025

Tieto nformácie získal Michal Uherčík na základe podnetu od gastro prevádzok v centre mesta hneď na druhý deň, tak adresoval primátorovi mesta Jánovi Dankovi hneď v Pondelok (4.3.2024) e-mail za poslanecký klub Skúsme to Inak, so žiadosťou o nepodpísanie tejto zmeny, ktorá povedie k likvidácii drvivej väčšiny terás v meste. Vtedy mohlo vedenie mesta ešte zabrániť blamáži, keďže VZN je platné až podpisom primátora.

Zvýšenie sadzby za štandardnú terasu z povedzme 150 EUR na mesiac povedie k sadzbe takmer 1200 EUR na mesiac. A treba si uvedomiť, že terasy a centrum sú aj zdrojom brigád pre mnohých mladých Martinčanov a tým pádom nebudú ani tie.

Bohužiaľ primátor Ján Danko uvedenú zmenu napriek našim výhradám a aj výhradám prevádzkovateľov terás v meste (ktorí ho kontaktovali rovnako) túto zmenu podpísal a urobil ďalší zásadný krok k vyľudňovaniu už aj tak väčšinou prázdneho mesta. A to nehovorím o dopadoch na letné terasy mimo centra.

Podľa Michala Uherčíka ak by väčšina poslancov vedela o tomto fakte, hlasovanie by dopadlo diametrálne odlišne. Hľadal by sa prienik.Uvedomuje si , že sadzby boli veľmi nízke, no porovnávať sa sadzbami zo Žilinou alebo Banskou Bystricou nie je na mieste, keďže vidíme, ako tam samosprávy robia všetko preto, aby centrá miest žili. Zvýšenie je na mieste, no nie 714% zo dňa na deň. Rovnako ako to nebolo na mieste voči ľuďom pri 100% zvýšení sadzieb daní.

Nakoľko primátor nezvolal na Marec zastupiteľstvo, keďže vedel, že by nemal svoju väčšinu poslancov, tak zastupiteľstvo zvolali ako 11 poslanci. Poslanec Uherčík verí, že aj tento zverejnený fakt pohne niektorými poslancami a už tento štvrtok 28.3.2024 prídu a minimálne túto vec skúsia odčiniť. Svojou neprítomnosťou by len potvrdili, že im nezáleží na živote v centre mesta a službách pre Martinčanov.

Samotná zmena má množstvo ďalších rozmerov, ktoré sú nevykonateľné pre prevádzkovateľov a preto, ak nám záleží na tom, aby sme si mali kde sadnúť v lete na kávu, či limonádu, tak by sme mali urobiť možné aj nemožné, aby sme našli spôsob ako zabrániť vyľudneniu centra mesta a odklonu ľudí do nákupných centier.

„Riešením je, že vo Štvrtok zaúkolujeme vedenie mesta zmenou tohto VZN. Rovnako tým, aby sa s prevádzkovateľmi terás stretli, nakoľko pred prijatím sa ani neunúvali s nimi stretnúť (pritom na zastupiteľstve zaznel presný opak)“, ozrejmil Michal Uherčík.

Podobné príspevky