Foto: Mesto Žilina

Za 325 402,64 eur osadilo v Žiline mesto pri troch základných školách nové cykloprístrešky

Žiaci a pedagógovia z troch základných škôl v Žiline už budú môcť bez problémov odložiť svoje bicykle či kolobežky priamo v školských areáloch. Žilinská samospráva vybudovala pri školských zariadeniach prístrešky, z ktorých každý má kapacitu pre 32 bicyklov a 28 kolobežiek.

Ich vybudovanie stálo 325 402,64 eur, pričom 154 974,40 eur z tejto sumy tvorí príspevok z fondov Európskej únie.

Nové moderné cykloprístrešky budú slúžiť deťom a zamestnancom zo Základnej školy (ZŠ) Gaštanová, ZŠ Karpatská a ZŠ Hájik. Stojiská sú vybavené dvojposchodovými uzamykateľnými stojanmi na bicykle, pričom do jedného prístrešku sa zmestí 32 bicyklov.

V prípade, že vnútorný priestor slúži na parkovanie bicyklov a kolobežiek, kapacita je 16 bicyklov. Žilinský primátor verí, že táto novinka zvýši záujem žiakov o ekologickejšiu formu dopravy.

„Už niekoľko rokov sa snažíme podporovať v našom meste cyklodopravu, čo znamená nielen budovať kvalitnú cyklistickú infraštruktúru, ale aj doplnkový mobiliár pre cyklistov, ako sú cyklostojany, cykloprístrešky či servisné stojany.

Verím, že tieto moderné prístrešky potešia všetkých, ktorí chodia do školy na dvoch kolesách, doposiaľ však nemali adekvátny a najmä bezpečný priestor, kde by mohli svoje bicykle či kolobežky zaparkovať a uzamknúť. Zároveň dúfam, že motivujú aj ostatných využívať alternatívny druh dopravy,“ priblížil primátor mesta Peter Fiabáne.

Prístrešky budú vybavené kamerovým systémom, ktorý v reálnom čase dokáže vyhodnotiť obsadenosť jednotlivých parkovacích miest dvojposchodových stojanov na bicykle a stojanov na kolobežky. „Žiaci a zamestnanci prichádzajú ráno do školy v približne rovnakom čase. V okolí prístreškov sa bude pohybovať viacero užívateľov súčasne. Manipulačný priestor a koridory sú preto naprojektované tak, aby umožňovali bezpečný a komfortný pohyb a manipuláciu s bicyklami a kolobežkami aj v takýchto situáciách. K lepšej orientácii je na čelnej strane každého prístrešku umiestnená svetelná tabuľa, ktorá informuje užívateľov o aktuálnom počte voľných parkovacích pozícií pre bicykle na hornom poschodí, dolnom poschodí a o počte voľných parkovacích pozícií pre kolobežky,“ vysvetlil Ľuboš Slebodník z oddelenia dopravy a mobility Mestského úradu v Žiline.

Vo výstavbe podobných moderných prístreškov pre bicykle a kolobežky plánuje žilinská samospráva pokračovať aj v najbližších rokoch. Pripravené sú projekty pre ďalšie školy, ktoré momentálne čakajú na vhodnú výzvu na ich financovanie.

Podobné príspevky