Foto: Mesto Žilina

Mesto Žilina upozorňuje obyvateľov rodinných domov, že od 18. marca bude vykonávať evidenciu zberných nádob

Mesto Žilina v týchto dňoch pripravuje skvalitnenie a zefektívnenie odpadového hospodárstva, a to postupným zavádzaním množstevného zberu. Prvá fáza nového systému je zameraná na odvoz smetí 𝘇𝗼 𝘃𝘀̌𝗲𝘁𝗸𝘆́𝗰𝗵 𝗿𝗼𝗱𝗶𝗻𝗻𝘆́𝗰𝗵 𝗱𝗼𝗺𝗼𝘃 𝘃 𝗺𝗲𝘀𝘁𝗲. Mesto by chcelo preto Žilinčanov informovať, že 𝗼𝗱 𝟭𝟴. 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗮 𝗮𝘇̌ 𝗱𝗼 𝗸𝗼𝗻𝗰𝗮 𝗺𝗮́𝗷𝗮 sa bude vykonávať evidenciu zberných nádob za účelom ich priradenia k jednotlivým rodinným domom.

V tejto súvislosti mesto žiada obyvateľov, aby v deň vývozu, v dopredu určených termínoch, 𝗽𝗼𝗻𝗲𝗰𝗵𝗮𝗹𝗶 𝘀𝘃𝗼𝗷𝘂 𝘇𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂́ 𝗻𝗮́𝗱𝗼𝗯𝘂 𝘃𝗼 𝘃𝗲𝗿𝗲𝗷𝗻𝗼𝗺 𝗽𝗿𝗶𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝘁𝘃𝗲 𝗱𝗼 𝟭𝟵.𝟬𝟬 𝗵𝗼𝗱. Evidencia bude prebiehať spravidla v čase od 15.00 do 19.00 hod. Zároveň, aby ste nádobu pred rodinným domom umiestnili tak, aby bolo zrejmé, ku ktorej nehnuteľnosti patrí. Vítané je aj dočasné označenie nádoby súpisným číslom. V lokalitách, kde dochádza k zberu na tzv. „zberných miestach“, aby nádobu nechali priamo pred svojím domom, nech sa vie priradiť konkrétnu nádobu ku konkrétnemu domu.

S párovaním nádob sa začína 𝘃 𝗭𝗮́𝗱𝘂𝗯𝗻𝗶́ (𝟭𝟴. – 𝟮𝟬. 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗮), 𝘃 𝗭𝗮́𝘀𝘁𝗿𝗮𝗻𝗶́ (𝟭𝟴. – 𝟮𝟬. 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗮) a 𝘃 𝗕𝘂𝗱𝗮𝘁𝗶́𝗻𝗲 (𝟮𝟬. – 𝟮𝟱. 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗮). Obyvateľov týchto mestských častí upozorňujú, aby postupovali v zmysle vyššie uvedených informácií.

O termínoch prác v ďalších lokalitách vás budú priebežne informovať na webovej stránke mesta, na sociálnych sieťach i cez miestny rozhlas. Prosíme, upovedomte o procese evidencie smetných nádob aj vašich susedov.

Podobné príspevky