Foto: Peter Fiabáne

V Žiline otvorili nové multifunkčné športovisko na gymnastiku a parkúr

Podpora rozvoja pohybových schopností detí a mládeže je jedným z kľúčových pilierov, na ktoré sa mesto Žilina zameriava. Je dôležitým predpokladom, aby mladá generácia získala pozitívny vzťah k športu a pohybu, ktorý si potom prenesie do dospelosti.

Nový multifunkčný športový komplex v Považskom Chlmci je ďalším významným príspevkom na športovej mape Žiliny.

V pondelok 8. januára 2024 v Žiline sa uskutočnilo slávnostné otvorenie nového multifunkčného zariadenia ANTRACIT Spot: gymnasticko-športové centrum Argi Academy. Moderné voľnočasové centrum určené pre všetky vekové kategórie.

Podobné príspevky