Foto: Žilinský Samosprávny Kraj

Pamätnú plaketu Osobnosť Žilinského samosprávneho kraja získal za rok 2023 Jiří Přibyl

Ocenenie získal za dlhoročnú aktívnu prácu v prospech slovenského múzejníctva a mimoriadny prínos pri rozvoji Liptovského múzea.

Jiří Přibyl začal pracovať pre Liptovské múzeum už ako študent-praktikant v roku 1974. Stál pri vzniku Múzea liptovskej dediny skanzen Pribylina, od roku 1991 – od otvorenia skanzenu, je správcom Múzea liptovskej dediny Pribylina.

Od roku 2001 sa nepretržite podieľa na záchrane technickej pamiatky Považskej lesnej železnice.

Od roku 2003 pôsobí ako vedúci oddelenia správy všetkých objektov vysunutých pracovísk a expozícií Liptovského múzea, čo znamená najmä neustálu a dôstojnú starostlivosť o Národné kultúrne pamiatky, kamenné múzea čí iné, pre Slovensko mimoriadne dôležité objekty.

Pre Liptovské múzeum sa dlhodobo podieľa na realizácii projektov z rôznych grantových schém pre všetky oblasti muzeálnej činnosti, spolupodieľa sa na zabezpečení externých finančných zdrojov a spoluprác s partnerskými inštitúciami v Českej republike a Poľsku, vrátane účasti na konferenciách.

Po dlhoročnom členstve v odbornej komisii Zväzu múzeí Slovenska – Únie múzeí v prírode sa v roku 2022 stal predsedom tejto únie.

Je držiteľom mnohých ocenení

Za svoju dlhoročnú prácu v prospech verejnosti mu bola udelená Cena Z.Z. Stránskeho za mimoriadne zásluhy o slovenské múzejníctvo a celoživotný prínos k slovenskej muzeológii, Cena Mesta Ružomberok a Cena primátora Mesta Ružomberok za celoživotný prínos pri rozvoji Liptovského múzea.

Aj vďaka jeho práci môže Liptovské múzeum napredovať a priťahovať obyvateľov ku láske k histórii, tradíciám či hodnotám, ktoré sú v jednotlivých zbierkach za

Podobné príspevky