Ilustračná fotka. Foto: FACEBOOK\Polícia SR - Žilinský kraj

V piatok 2. februára bude polícia vykonávať dopravnú akciu aj v Žilinskom kraji

V záujme pozitívne ovplyvňovať cestnú premávku s cieľom zníženia počtu dopravných nehôd s následkom na živote a zdraví bude v mesiaci február 2024 opäť viac policajtov aj na cestách Žilinského kraja. Dopravno-bezpečnostné opatrenie začne už v piatok (2.2.2024).

Do opatrení budú zapojení príslušníci služby dopravnej, poriadkovej i železničnej polície Policajného zboru. Policajti budú vykonávať kontroly na miestach a v časoch, kde dochádza podľa analýz dopravno-bezpečnostnej situácie k dopravným nehodám s následkom na živote a zdraví.

Policajti sa zamerajú najmä na kontrolu tých porušení pravidiel cestnej premávky, ktoré sú najčastejšími príčinami dopravných nehôd.

Polícia sa počas kontroly zameria najmä na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov alebo inej návykovej látky, na kontrolu ustanovených rýchlosti jazdy, na dodržiavania povinností vodičov voči chodcom a cyklistom, dodržiavania povinnosti chodcov a cyklistov v cestnej premávke a iné.

Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa na cestách správali disciplinovane, ohľaduplne, plne sa venovali vedeniu vozidla, sledovali situáciu v cestnej premávke, nepreceňovali svoje schopnosti a dodržiavali dopravné predpisy.

Každý účastník cestnej premávky môže svojím zodpovedným prístupom prispieť k väčšej bezpečnosti na našich cestách.

Podobné príspevky