Turčianska galéria zverejnila výzvu na podporu projektov pre výstavy na rok 2024

Cieľom otvorenej výzvy je podporiť súčasné vizuálne umenie a poskytnúť priestor galérie pre prezentáciu vybraných tém v rôznych formách a médiách výtvarného umenia.


Zapojiť sa môžu samostatné i kolektívne výstavné projekty. Hlavnou podmienkou je prítomnosť vlastnej/ ného kurátorky/ kurátora.

Uzávierka prihlášok je
31. októbra 2023.

Predpokladaný termín výstavy
MAREC – MÁJ
2024.

Čo je potrebné k výzve? – základne informácie o osobe zodpovedajúcej za projekt, autorské portfólio/ portfólio autorov kolektívneho projektu, charakteristika projektu (koncepciu a ideový rámec) s obrazovou dokumentáciou, technické požiadavky, odhadovaný rozpočet.

Turčianska galéria v martine zabezpečuje:

– prevoz a poistenie diel,
– grafické spracovanie propagačných materiálov,
tlač plagátov,
– autorský honorár na projekt; do výšky 200 eur,
– priestor na realizáciu (príloha č.1),
– ak bude potrebné pomôžeme Vám s technickým vybavením a asistenciou pri inštalácii výstavy.

Kde a ako sa prihlásiť?

Prihlasovací formulár – nájdete tu (stačí kliknúť). 
Online prihlasovací formulár je možné poslať priamo v programe (submit).

Priestor do ktorého budete výstavný projekt situovať- priestorové zabezpečenie výstavného projektu.

Offline prihlasovací formulár (otvorená výzva.doc.) môžete zasielať spolu s prílohami na našu adresu: turcianskagaleria@vuczilina.sk

V predmete správy je potrebné uviesť “TGotvorená výzva_Meno,Názov projektu

Podobné príspevky