Foto: Martina Magová

Na Starhrade bola ukončená ďalšia sezóna záchranných prác, ktoré zabezpečuje Združenie na záchranu Starého hradu – castrum Warna

Na Starhrade bola ukončená ďalšia sezóna záchranných prác, ktoré zabezpečuje Združenie na záchranu Starého hradu – castrum Warna s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Stavebné práce sú realizované murármi pod vedením Braňa Pirohu, ako aj obetavými dobrovoľníkmi pod vedením Ruda Mlicha. Sme radi, že sa tento rok podarilo stabilizovať ďalšie značne deštruované časti ruiny hradnej veže, ako aj viacerých murív v spodnej časti areálu. Prinášame Vám zopár diaľkových pohľadov, ako ste Starhrad možno ešte nevideli

Podobné príspevky