Foto: Mesto L. Mikuláš

Mesto Liptovský Mikuláš sa spojilo s mestami Kežmarok a Nový Targ pre získanie prestížneho titulu Európska komunita športu 2024

Mesto L. Mikuláš sa spojilo s Kežmarkom a s Novým Targom, spoločne sa snažíia získať prestížny titul Európska komunita športu 2024. Všetky tri mestá prišli navštíviť komisári z Asociácie európskych miest športu pri Európskej únii ACES Europe, aby zistili, aké podmienky vytvárajú pre športovcov a zhodnotili športovú infraštruktúru.

Predstavitelia Mesta L. Mikuláš vlastnými slovami sa vyjadrili: „Sme Mestom olympijských víťazov a toto posolstvo hrdo napĺňame. V našom meste vyrastajú vrcholoví športovci, ktorí získavajú olympijské medaily, tituly majstrov Slovenska, Európy, sveta.

Ročne vynakladáme viac ako 1,5 milióna eur na prevádzku športovej infraštruktúry a podporu športových klubov.

Ako prvé slovenské mesto sme podpísali Memorandum o spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom.

Finančnou a projektovou podporou vytvárame podmienky, aby mohlo svoje športové aktivity rozvíjať široké spektrum obyvateľov.

Máme bohatú športovú infraštruktúru, ktorú nám môžu závidieť aj väčšie mestá.

Budujeme nové športoviská a modernizujeme existujúce.

V meste na športovom poli pôsobí vyše 150 klubov a združení.

Šport bol vždy jednou z priorít vedenia nášho mesta a ostáva ňou aj do budúcnosti.

Spoločne s Mesto Kežmarok a Miasto Nowy Targ plánujú mikuláštania usporiadať rôzne športové súťaže a podujatia pre širokú verejnosť. Ich spoločným cieľom je, aby sa zapojili všetky vekové kategórie vrátane ľudí so zdravotným znevýhodnením. Súťažami a podujatiami chcú podporiť aktívny životný štýl, zdravie a spájanie komunít. V roku 2024 plánujú ako Európska komunita športu 2024 usporiadať napríklad hokejový turnaj miest, priateľské zápasy miest vo futbale, basketbalový a volejbalový turnaj, cyklistické preteky, športové dni pre seniorov aj pre ľudí so zdravotným hendikepom a mnoho ďalších športových aktivít, súťaží a podujatí.

Podobné príspevky