Foto: Zo zbierok Považského múzea v Žiline Zničený železničný most pri Budatíne dňa 29.4.1945

Dnes 30. apríla si pripomíname 79. výročie oslobodenia mesta Žilina. Túto udalosť i všetky obete 2. sv. vojny si každoročne uctievame pietnou spomienkou

Podľa historika Dušana Halaja začali nemecké motorizované jednotky ustupovať z priestoru Žiliny smerom na Hričov 29. apríla podvečer. Vojaci Červenej armády oslobodili pri postupe po pravom brehu Váhu obce Nededza, Kotrčiná Lúčka a Teplička nad Váhom a priblížili sa k Budatínu.

Prieskumné jednotky osloboditeľov zistili v noci z 29. na 30. apríla, že nepriateľské hlavné sily ustúpili a v obranných postaveniach Nemci ponechali len slabšie krycie prvky. Šiesty prápor spolu s prieskumnou rotou zdolal odpor nepriateľa západne od Mojšovej Lúčky, v ranných hodinách prenikol do Žiliny a o 9.30 hod. mesto obsadil.

Oslobodzovacie vojská po oslobodení Žiliny pokračovali v prenasledovaní nepriateľa ďalej na západ. V nasledujúcich dvoch dňoch priniesli slobodu obciam v západnej časti Žilinského okresu a mestu Bytča. V Žiline sa nachádza jeden z mnohých vojenských cintorínov na Slovensku. Je tu pochovaných 1907 vojakov Červenej armády, ktorí padli v bojoch v okolí Žiliny a na severozápade Slovenska.

Cintorín na Bôriku bol otvorený 30. apríla 1946 a od roku 1981 je zapísaný v zozname národných kultúrnych pamiatok. V roku 2009 bol zrekonštruovaný vďaka finančnej podpore Veľvyslanectva Ruskej federácie. Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov v spolupráci s ruským veľvyslanectvom sa podarilo identifikovať mená 1907 vojakov, ktorí sú na cintoríne pochovaní. Ich mená sú vyryté na pamätných tabuliach, ktorých osadenie zabezpečilo v roku 2018 veľvyslanectvo.

Pri pamätníku na cintoríne sa každý rok 30. apríla koná pietna spomienka. Pamätník v Sade SNP tvorí kamenné súsošie, ktoré bolo slávnostne odhalené v roku 1955 pri príležitosti 10. výročia vstupu 1. československého armádneho zboru do mesta. Jeho autorom je sochár Rudolf Pribiš, rodák z Rajca. Česť pamiatke všetkým obetiam 2. sv. vojny.

Foto: Všetky fotografie sú zo zbierok Považského múzea v Žiline

Podobné príspevky