Foto: Park Timravy-Vlčince, nezisková organizácia v Žiline

Firma zabezpečujúca kosenie v Žiline poškodila viaceré vysadené porasty a zariadenia súkromných osôb

Údržbu plôch zelene v meste Žilina zabezpečuje externá spoločnosť A.I.I., s. r. o., s ktorou samospráva uzatvorila v roku 2022 rámcovú dohodu na poskytnutie služieb. Pracovníci firmy majú jedno kosenie dokončiť za 30 dní, pričom pracujú šesť dní v týždni. Mesto Žilina sa dotknutým pestovateľom kríkov, kvetov a iných porastov ospravedlnilo na sociálnej sieti. Ľudí mrzí hlavne čas strávený výsadbou, polievaním.

Nahradenie takto poškodenej zelene nie je možné okamžite a potrvá pravdepodobne až do budúceho roka až bude možné vrátiť všetko do pôvodného stavu. Podľa niektorých obyvateľov firma zvolila na kosenie pri budovách nevhodný typ kosiaceho zariadenia. Neohľaduplným chovaním zamestnancov tejto firmy došlo ku škodám za približne 330 eur. Nemáme informáciu o tom, či sa prípadom zaoberá polícia, prípadne ak bola upovedomená či polícia začala riešiť tento skutok v blokovom konaní.

Foto: Park Timravy-Vlčince, nezisková organizácia v Žiline

Podobné príspevky