Žilinskí policajti vykonávali kontrolu podávania alkoholu mladistvým osobám v prevádzkach po celom meste

Policajti Okresného riaditeľstva policajného zboru v Žiline vykonali kontrolu dodržiavania zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov.

Kontrola bola zameraná najmä na zákaz podávania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov.

Počas akcie policajti u piatich o osôb zistili požitie alkoholu ( z toho jeden prípad nad 1 promile) a zistili dve osoby, ktoré mali podať alkohol neplnoletých osobám.

Všetky zistené prípady budú oznámené na príslušný obecný, respektíve mestský úrad a na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

Podobné príspevky