Mesto Žilina informovalo na sociálnej sieti o možnostiach voliť mimo svojho trvalého bydliska

Ak máte trvalý pobyt v Žiline a v deň volieb do NR SR nebudete môcť voliť vo svojom okrsku, môžete mestský úrad požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. Ten vás oprávňuje zúčastniť sa volieb kdekoľvek.

Pozor, požiadať oň elektronicky alebo listom môžete 𝐮𝐳̌ 𝐢𝐛𝐚 𝐝𝐨 𝐩𝐢𝐚𝐭𝐤𝐚 8. septembra. Avšak osobne alebo cez splnomocnenú osobu si ho môžete vybaviť až do posledného dňa pred voľbami.

Podobné príspevky