Ilustračná fotka. Foto: pixabay.com

Dolný Kubín zvýši poplatky v školách a školských zariadeniach

V Centre voľného času sa poplatok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť nemení.

(TASR) – Dolnokubínska samospráva zvýši od roku 2024 príspevky za materskú školu (MŠ) z 25 eur na 35 eur mesačne. V školských jedálňach v MŠ a v základných školách (ZŠ) sa zvýšia režijné náklady na 12 eur mesačne.

Podľa primátora Jána Prílepka sa zvyšuje mesačný poplatok v Základnej umeleckej škole v prípravnom štúdiu z ôsmich eur na 10 eur, v základnom štúdiu v individuálnej forme z 12 eur na 15 eur a v kolektívnej forme z ôsmich eur na 10 eur. V Centre voľného času sa poplatok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť nemení.

„Prijatá legislatíva v podobe zvýšeného daňového bonusu na dieťa, značné zvýšenie miezd nepedagogických a pedagogických zamestnancov a nárast cien energií podstatne vplývajú na nastavenie poplatkov v školách a školských zariadeniach,“ skonštatoval primátor.

Podobné príspevky